1. REKISTERIN PITÄJÄ

Yritys valvoo antamiasi tietoja ja on vastuussa henkilötiedoista tietosuojalain mukaisesti.
Yrityksen tiedot:
MacHuolto Oy
Ruoholahdenkatu 18
01800 Helsinki
0776130-4

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ JA/TAI YHTEYSHENKILÖ

Kari Ahlgren
kari.ahlgren@machuolto.fi

3. REKISTERIN NIMI:
MacHuolto Oy:n asiakasrekisteri

4. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu joka muodostuu asiakassuhteesta.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito, tilauksien hallinta ja käsittely sekä markkinointi.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. MITÄ TIETOJA KERÄÄMME?

  • Nimi ( etu- ja sukunimi)
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Osoite ( laskutus- ja toimitusosoite) (katuosoite,postinumero,kunta ja maa)

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta työ tai myynti tilausta tehtäessä.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI
ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisteritietoja käytetään palvelun tuottamiseen ja niitä saatetaan välittää eteenpäin palvelun tuottamiseksi. Tietoja luovutetaan vain palvelun tuottamisen vaatimissa tilanteissa, joissa se on pakollista laitevalmistajan tai muun tahon vaatimuksesta.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään MacHuollon-palvelimilla. Laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. ASIAKKAAN OIKEUDET

Sinulla on oikeus saada kopio omista henkilötiedoistasi, pyytää virheellisten henkilötietojen oikaisua sekä puutteellisten henkilötietojen täydennystä. Sinulla on myöskin oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot, ellei niiden säilytys ole välttämätöntä esimerkiksi kirjanpitolain mukaan. Sinulla on myös oikeus kieltää suoramarkkinointi lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen oy@machuolto.fi Sinulla on myös oikeus pyytää, että rajoitamme henkilötietojen käsittelyä seuraavien tilanteiden aikana:
Oikeutetun edun varmennuksen aikana
Virheellisten henkilötietojen korjaamisen ja niiden oikeellisuuden tarkastuksen aikana
Sinulla on myöskin oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä, jos niitä käsitellään mielestäsi väärin. Voit myös pyytää meiltä kopiot henkilötiedoista, joita olemme keränneet.